Elisabets, 8-10 08001-Barcelona Tel.:934127120

TELÈFONS D'ATENCIÓ ESPECIAL

Infància respon
116111
Violència de gènere
016

 

estacio

Vòlei a 3r

A través d'aquesta activitat aprofundirem en l'aprenentatge d'esports poc practicats entre l'alumnat, mitjançant propostes didàctiques adequades. Assessorament tècnic per part de professionals experts.
Explicar l'origen, les tècniques i les progressions del vòlei. Fer activitats fisicoesportives. Valorar l'esportivitat per sobre de la consecució de resultats. Valorar positivament l'activitat física.