Elisabets, 8-10 08001-Barcelona Tel.:934127120

 

estacio

bcn escoles sostenibles
Logo xarxa de competencies basiques
logo escoles tandem
obras social la caixa
logo fundacio escola vicenciana
unesco
escola cristiana

Amb els objectius de fomentar la curiositat i l’autonomia del fet artístic, per a prendre a mirar, a afavorir el desenvolupament de les idees i del llenguatge per a expressar-les, a plantejar l’art com una eina per construir pensament crític a partir de l’observació: veig, opino, justifico, escolto i reviso la meva opinió, es participarà en diferents tallers al Museu.

Aquest projecte es treballa des dels espais-tallers d'aprenentatge, concretament forma part de Crear per expressar.