Elisabets, 8-10 08001-Barcelona Tel.:934127120

TELÈFONS D'ATENCIÓ ESPECIAL

Infància respon
116111
Violència de gènere
016

 

estacio

Projecte de treball eminentment pràctic que s’ofereix als alumnes de 4t d’ESO per garantir que s’incorporen amb èxit al mercat laboral un cop finalitzen els seus estudis obligatoris. Es treballa en grups reduïts de 10-11 persones, la qual cosa facilita a l’alumne descobrir quines són les seves habilitats i interessos. La seva durada quadrimestral permet obtenir una idea clara de principi i final, per poder a continuació reflexionar sobre el procés realitzat.

Hi ha tres APS diferents:

Aprenem junts: Món Infantil

Acompanyats pels professionals de l’etapa d’educació infantil, els alumnes aprenen a establir comunicació i desenvolupar activitats amb els alumnes d’EI, a saber fer i a escoltar. Al llarg del curs fan les tasques d’organització de la biblioteca, l’ordre per participar en la explicació dels contes, gestionar els recursos per fer els contes interactius i participar en el blog de l’APS. Prenen consciència de la importància que té la feina ben feta, la puntualitat i la responsabilitat de relacionar-se amb nens, el parlar amb educació, amb serenor i afecte, saber jugar amb ells i participar en les activitats a les que estàvem convidats per part d’EI.

Amb aquestes activitats l’alumnat, de 4t d’ESO, aprèn a organitzar-se i a organitzar els petits. També a prioritzar les coses importants per l’aprenentatge dels infants, a relacionar-se tant amb els professionals com amb els infants.

Aprenem junts: Sant Jordi

És un aprenentatge i servei professionalitzador. Els alumnes viuen experiències que els ajuden a madurar, a ser responsables, crítics, exigents i professionals. Els alumnes, amb els professors i educadors del Taller Sant Jordi, experimenten situacions professionals i aprenen a tenir iniciativa per dirigir les activitats alhora que desenvolupen noves estratègies comunicatives. Els educadors del Taller Sant Jordi esdevenen uns referents del món laboral amb els quals els alumnes es poden sentir identificats. Aquesta relació possibilita, en els nois i noies, la reflexió orientadora post acadèmica. La relació amb els usuaris del Taller Sant Jordi enriqueix l’aspecte emocional dels alumnes i desperta en ells el potencial humà que tenen.

Els objectius d’aquest APS són que els nois i noies esdevinguin agents actius que col·laborin en el procés d’integració de les persones amb discapacitats en la societat. Per poder portar l’APS amb èxit, els alumnes treballen continguts de l’àmbit de les discapacitats i centres ocupacionals.

L’APS es porta a terme al pati de l’escola. Els alumnes de 4t de l’ESO es coordinen amb els educadors per programar les activitats que es faran durant un quadrimestre, els dilluns de 15:30 a 16:30.

Aprenem junts: Mil·lenari

Aquest projecte aporta als alumnes el coneixement de l’etapa de les persones grans. L’APS està coordinat pels professors de l’etapa de l’ESO i els professionals del Centre de dia El mil·lenari. Es col·labora recíprocament i el servei que s’ofereix és la dinamització dels dimecres de 15:30 a 16:30, amb activitats de tot tipus. L’alumnat fa un aprenentatge, per una banda, empàtic i emocional tot reconeixent actituds i aprenent a gestionar les emocions. Per una altra, adquireix coneixements tècnics i teòrics bàsics i necessaris per desenvolupar amb èxit les accions al centre de dia El Mil·lenari. A més, coneixen models professionals i patrons de conducta nous que alhora els posen en pràctica, tot prenent consciència de la necessitat de puntualitat, responsabilitat i compromís.

Aquest projecte va dirigit a aquells alumnes que manifesten una sensibilitat envers les persones grans i que els agradaria formar-se més endavant en aquesta branca professional relacionada o bé amb els cicles formatius d’Auxiliar de geriatria o d’infermeria o bé amb els cicles formatius d’Animació sociocultural. Es treballen continguts relacionats amb les àrees de salut i de serveis socioculturals i a la comunitat.