Elisabets, 8-10 08001-Barcelona Tel.:934127120

TELÈFONS D'ATENCIÓ ESPECIAL

Infància respon
116111
Violència de gènere
016

 

estacio

PROJECTE PADRINS LECTORS (1r i 6è)

IMG 5070És una pràctica educativa d’Aprenentatge Servei, on alumnes més grans ofereixen un servei educatiu a la comunitat. Es parteix d'una necessitat, “potenciar el treball de la competència lectora”, incrementant el treball individualitzat amb els alumnes.
És una pràctica de tutoria entre iguals, on els alumnes de 6è esdevenen padrins i padrines dels alumnes de 1r. Amb l’apadrinament s’inicia un procés de relació i d’interacció. Els padrins i padrines ajuden als seus fillols i filloles a reforçar i perfeccionar la competència lectora, a la vegada que tots aprenen valors, comportaments i actituds. Els alumnes esdevenen els protagonistes del seu aprenentatge, participen activament. Les relacions entre alumnes de diferents cursos es veu reforçada ja que s’estableix un vincle Inter cursos que va més enllà de l’activitat realitzada a l’aula. Així que, l’escola rep els efectes de la pròpia experiència.