Elisabets, 8-10 08001-Barcelona Tel.:934127120

TELÈFONS D'ATENCIÓ ESPECIAL

Infància respon
116111
Violència de gènere
016

 

estacio

 

hort2

 Aquest nou curs escolar l’etapa d’infantil inicia un canvi de metodologia important. Durant els darrers anys ens vam anar adonant que el mètode tradicional de treball no s’adequava ni al ritme ni a les necessitats de l’alumnat que tenim. És per aquesta raó que l’etapa d’infantil va apostar per un canvi; per un ensenyament més lent i vivencial, un on els alumnes siguin protagonistes, que es formulin preguntes i que no se’ls donin les respostes sinó que se’ls ajudi a trobar-les per ells/es sols/es.

En aquests espais el que es pretén és despertar la curiositat innata dels més petits oferint un ventall ampli de possibilitats, treballant l’autonomia i respectant el ritme de cada nens/a, tot evitant la monotonia i l’avorriment, els quals posen traves a l’aprenentatge.

Així doncs, com volem que els/les mestres deixin de ser el protagonistes i que ho siguin els infants, l’objectiu és crear un entorn de qualitat, divers i ple de possibilitats on els infants esdevinguin autosuficients.

Volem aconseguir també que el pati es converteixi en una altra aula d’experimentació, de creació, d’observació i de recerca, així com oferir als nostres alumnes la possibilitat de desenvolupar-se en un ambient de natura. Creiem que, a part de les aules, el pati és un espai també d’aprenentatge i per aquest motiu ja fa un parell d’anys que vam iniciar un projecte de reconversió on es va:

- Crear l’hort

- Instal·lar una estructura per a que els nens/es poguessin enfilar-se, grimpar, saltar etc. per tal de donar resposta a les seves necessitats de moviment i d’exploració motriu. - Penjar gronxadors fets amb teles.

- Construir una caseta de fusta per fomentar el joc simbòlic.

El que es pretenia amb aquest projecte eren els següents objectius pedagògics:

  • Estimular la imaginació i la creativitat.
  • Desenvolupar la percepció a nivell sensorial, físic i emocional.
  • Desenvolupar la capacitat d’observació.
  • Aprendre a tenir cura de les plantes i l’entorn natural de l’escola.
  • Gaudir del contacte amb la natura a través de l’observació, l’experimentació i l’autoaprenentatge.

Gràcies a l’ajuda d’ESCOLES+SOSTENIBLES, el nostre projecte que es va iniciar amb l’incorporació d’uns quants testos al pati ha esdevingut una realitat. L’hort del pati és un espai més d’aprenentatge on els nens/es poden apropar-se a l’hora del pati, regar quan calgui, tenir-ne cura... El nostre següent pas és aconseguir encabir les famílies en el projectes més enllà de petites activitats que ja s’han anat fent com el sorteig d’enciams.