Elisabets, 8-10 08001-Barcelona Tel.:934127120

TELÈFONS D'ATENCIÓ ESPECIAL

Infància respon
116111
Violència de gènere
016

 

estacio

CONTES

És un projecte d’aprenentatge i servei recíproc. Està desenvolupat pels alumnes de 4t d’ESO oferint una visió professionalitzadora. Els alumnes reben els coneixements i desenvolupen les aptituds i habilitats per compartir i col•laborar amb els alumnes de l’etapa d’edat infantil.

Aquests no només baixen a les aules a compartir activitats i jocs sinó que els acompanyen a excursions pel barri, fan recolzament en les celebracions del centre i ajuden en diverses tasques del parvulari. D’aquesta manera no només hi ha un intercanvi d’aprenentatges sinó que es crea un vincle afectiu, de respecte, ajuda i tolerància entre alumnes de diferents etapes.