Elisabets, 8-10 08001-Barcelona Tel.:934127120

TELÈFONS D'ATENCIÓ ESPECIAL

Infància respon
116111
Violència de gènere
016

 

estacio

Criteris de Política de privactat de l'Escola Labouré per aquest lloc web

 

La visita a aquest website no suposa que el visitant estigui obligat a facilitar cap informació sobre si mateix. En el cas que el visitant proporcioni alguna informació de caràcter personal, les dades recollides en aquest website seran utilitzades amb la finalitat, en la forma i amb les limitacions i drets que recull la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal dins el marc de la legislació espanyola. Les dades facilitades pels visitants seran incorporades als fitxers de caràcter personal dels quals és responsable l'Escola Labouré, on seran conservats en territori espanyol per Centre Mèdic Viladomat de forma confidencial.

 

Els visitants que faciliten dades de caràcter personal, consenteixen inequívocament la incorporació de les seves dades als fitxers, que continguin dades de caràcter personal, dels que sigui responsable l'Escola Labouré, així com el tractament informatitzat o no dels mateixos amb la finalitat que puguin ser utilitzats per l'Escola Labouré, amb una finalitat comercial de personalització, operativa i estadística i activitats pròpies del seu objecte social, autoritzant expressament a l'Escola Labouré per a l'extracció, emmagatzematge de dades i estudis de mercat amb la finalitat de adequar les seves ofertes al perfil particular. l'Escola Labouré podrà conservar les seves dades un cop finalitzada tota la relació amb el visitant per complir obligacions legals.

 

l'Escola Labouré procedirà a la cancel·lació de les dades recollides quan deixin de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per a la qual haguessin estat recaptats o registrats.

 

Les seves dades personals mai seran cedides a tercers sota cap concepte sense el consentiment previ dels interessats.

l'Escola Labouré ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat i integritat de les dades, així com per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

 

Els visitants les dades siguin objecte de tractament podran exercitar gratuïtament els drets d'oposició, accés i informació, rectificació, cancel·lació de les seves dades i revocació de la seva autorització sense efectes retroactius en els termes especificats en la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de caràcter personal, conforme al procediment legalment establert. Aquests drets podran ser exercitats dirigint-se per escrit al Departament responsable del fitxer automatitzat: l'Escola Labouré, Elisabets, 8-10 - 08001 de Barcelona Tel: 934127120.

 

Per a qualsevol aclariment o dubte, pot posar-se en contacte mitjançant el nostre formulari de contacte

 

En el moment de procedir a la recollida de les dades s'indicarà el caràcter voluntari o obligatori de les dades objecte de recollida. La negativa a proporcionar les dades qualificades obligatòries suposarà la no prestació o la impossibilitat d'accedir al servei per als que eren sol·licitats. Així mateix, podran facilitar dades de manera voluntària amb l'objectiu que puguin prestar-se de manera més òptima els serveis oferts.

 

En el cas que els visitants d'aquest lloc web haguessin de facilitar la seva adreça de correu electrònic per accedir a alguns dels serveis oferts podran manifestar que no volen rebre cap tipus de comunicació que l'Escola Labouré pogués enviar, sempre que no estigui lligada estrictament a la finalitat per a la qual es va sol·licitar el servei. l'Escola Labouré posarà a disposició dels visitants que s'haguessin inscrit en algun tipus de llista de correu dins d'aquest website els mecanismes adequats per donar-se de baixa de la mateixa.

 

Informació sobre cookies:

 

L'accés a aquest website pot implicar la utilització de cookies. Les cookies són petites quantitats d'informació que s'emmagatzemen en el navegador utilitzat per cada visitant perquè el servidor recordi certa informació que posteriorment únicament el servidor que la va implementar llegirà. Les cookies tenen, generalment, una durada limitada en el temps. Cap cookie permet que pugui contactar amb el número de telèfon del visitant, la seva adreça de correu electrònic o amb qualsevol altre mitjà de contacte. Cap cookie pot extreure informació del disc dur del visitant o robar informació personal. L'única manera que la informació privada d'un visitant formi part de l'arxiu cookie és que el visitant doni personalment aquesta informació al servidor. Aquells visitants que no desitgin rebre cookies o vulguin ser informats de la seva fixació poden configurar el seu navegador a aquest efecte.

 

Informació sobre aspectes tècnics:

 

l'Escola Labouré no serà responsable de possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a l'Escola Labouré; de retards o bloquejos en l'ús del present sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues al seu Centre de Processos de Dades, de línies telefòniques, en el sistema d'Internet o en altres sistemes electrònics; ni tampoc de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de l'Escola Labouré. Així mateix, s'exonera a l'Escola Labouré de responsabilitat davant qualsevol dany o perjudici que pogués sofrir el visitant com a conseqüència d'errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per l'Escola Labouré sempre que procedeixi de fonts alienes.