Elisabets, 8-10 08001-Barcelona Tel.:934127120

TELÈFONS D'ATENCIÓ ESPECIAL

Infància respon
116111
Violència de gènere
016

 

estacio

Benvolgudes Famílies,
Davant la crisi sanitària actual i els moments difícils que ens està reportant, l'Escola vol transmetre-us un missatge de recolzament. Sempre hem vetllat per atendre les vostres necessitats i continuarem donant-vos el nostre suport en aquests moments.
Us recordem que els nostres correus oficials (secretaria@escola-laboure.cat | direccio@escola-laboure.cat) estan en actiu permanentment per tal de buscar solucions o donar informació a les vostres possibles angoixes.
Molts ànims i una forta abraçada per tota la família,
Equip directiu del centre

secundària

Què fem?

A l’ESO atenem la diversitat d’interessos, motivacions i aptituds de l’alumnat. Treballem els valors de manera transversal, potenciant que els protagonistes, els alumnes, aprenguin a ser i a conviure. S’afavoreix la seva maduració i el seu creixement per afrontar els reptes de futur.

Com ho fem?

El professorat acompanya, orienta i guia en el procés d’aprenentatge de l’alumnat mitjançant:

- La diversificació d’estratègies d’aprenentatge: treball cooperatiu, treball d’experts, projectes interdisciplinaris, treball per projectes, Espais-Tallers d’aprenentatge, la música (Projecte Tàndem), treball  transversal de la llengua, activitats competencials i globalitzadores, APS’s, apadrinament matemàtic, robòtica com a element motivador, distribució professors aula, desdoblaments,...

- La diversificació de materials i suports: socialització de llibres, dossiers, suports audiovisuals, informàtics,...

- La incorporació de les TAC (Tecnologies de l’ Aprenentatge i el Coneixement) com a eina ordinària de treball en les diferents matèries.

- La tutoria i orientació personalitzada