Elisabets, 8-10 08001-Barcelona Tel.:934127120

TELÈFONS D'ATENCIÓ ESPECIAL

Infància respon
116111
Violència de gènere
016

 

estacio

TRETS D’IDENTITAT

L’escola Labouré és un centre d’una línia escolar d’Educació Infantil, Primària i d’ESO, integrat dins la Fundació Escola Vicenciana, fundada per la Companyia de les Filles de la Caritat .

Oferim un model educatiu inspirat en els valors vicencians segons el caràcter propi del nostre fundador Sant Vicenç de Paül, i de Santa Lluïsa de Marillac, proporcionant als nostres alumnes una formació integral de qualitat que afavoreix la seva autonomia, el seu sentit crític i el seu compromís social.

PILARS PEDAGÒGICS / MODEL EDUCATIU

La nostra tasca docent es fonamenta en l’atenció a la persona i en un compromís pel treball, l’esforç i la superació cap a la recerca de l’excel•lència i una millora contínua.

La nostra metodologia activa i flexible, s’adapta a les necessitats concretes de cada nen/a, i incorpora les innovacions pedagògiques i els avenços tecnològics més adequats perquè els nostres alumnes aconsegueixin el màxim desenvolupament de les seves potencialitats i esdevinguin ciutadans emprenedors, responsables, compromesos i solidaris.

OBJECTIUS EDUCATIUS PRIORITARIS

 • Educar, formar i orientar els nostres alumnes, en un entorn de treball participatiu i motivador, d’acord amb els objectius i finalitats desplegats en els currículums de les diferents etapes educatives.
 • Oferir un ensenyament que afavoreixi l'èxit acadèmic de cada alumne segons les seves necessitats educatives i el seu ritme d'aprenentatge, avançant en l'aplicació dels criteris de "escola inclusiva".
 • Fer de la diversitat social i cultural una font de riquesa i d’estímul, obrint el nostre centre a l’entorn per afavorir la integració i cohesió amb les institucions del nostre àmbit més proper.

CRITERIS D’ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA

L’escola agrupa l’alumnat dins el curs que li correspon sense discriminació per capacitats, edat, sexe i/o condicions socials. Es dóna especial importància a la coherència en la manera de fer del conjunt del professorat per tal d’aconseguir resultats òptims en l’acció educativa. L’atenció docent s’organitza en funció de les activitats i les necessitats del grup classe. Es prioritza la intervenció de dos mestres a l’aula amb l’objectiu d'atendre la diversitat en un marc d’inclusivitat.

Una acció tutorial curosa ens permet aconseguir el màxim desenvolupament de les potencialitats dels nostres alumnes, oferint un seguiment individualitzat i una orientació que faciliti la seva inserció responsable en la societat.

PROJECTES I ACTIVITATS EDUCATIVES DESTACADES DEL CENTRE

 •  L’escola es mostra oberta a la creació de projectes d’innovació i de relació amb l’entorn:
  • Xarxes pel Canvi
  • Xarxa de Competències Bàsiques Territorial.
  • Escola Tàndem
  • Centre associat a l’UNESCO
  • Projecte de l’HORT .Col•laboració amb Barcelona Sostenible.
  • Projectes d’Aprenentatge Servei intern i externs.
  • Espais d'aprenentatge a educació infantil i ESO
  • Projecte padrins infantil i padrins lectors primària.
  • "Dansa Ara"
  • Projecte"Corrandescola"
  • Club de lectura
  • Teatre Musical, coral, batucada.
  • Programes de salut : POIBA, Salut Escola,consulta oberta,...

ÀMBITS DE PARTICIPACIÓ I COL.LABORACIÓ

La gestió de l’escola es basa en la utilització de mecanismes democràtics en tots els òrgans de funcionament. La transparència, la participació dels diferents sectors de la comunitat escolar a través dels seus òrgans de representació, l’objectivitat i la professionalitat en són els seus trets característics.

Som un centre obert i actiu predisposat a participar en els diferents actes i activitats que organitzin les institucions i agrupacions de l'entorn. També, de forma recíproca, el centre obre les seves portes, per fomentar la interacció amb les famílies, les entitats i les institucions i el conjunt de la comunitat educativa de l'escola.

02.02.2021