Elisabets, 8-10 08001-Barcelona Tel.:934127120

TELÈFONS D'ATENCIÓ ESPECIAL

Infància respon
116111
Violència de gènere
016

 

estacio

Manifest davant els fets de l’1 d’octubre

Carrer Elisabets, 8-10

Ciutat Vella / El Raval

08001 - Barcelona

AQUEST ADVENT VIATGEM JUNTS CAP A BETLEM

 

Celebració de Sant Vicenç de Paül

Dinar de comiat dels alumnes de 6è

Telèfon Escola Labouré

 

Tel: 934127120

secretaria@escola-laboure.cat

Els alumnes i professors de l'escola participen a la Magic Line.

Les enquestes es poden respondre tan per PC, com per tauleta o mòbil

caixa proinfancia

Consulta el menú del mes d'ABRIL:

 

 

MENJADOR:

Per tal de dur a terme el nostre projecte i vetllar per una educació saludable i de qualitat, ens plantegem uns objectius principals:

1.Saber menjar.
a. Els nens/es necessiten el seu temps per menjar en el que han d’aprendre una sèrie d’hàbits i normes socials.
b. Respectar les normes del servei de menjador.

2.Saber jugar.
a. Educar en el joc i en la convivència tot transmetent uns valors per contribuir al seu desenvolupament integral.
b. Aprendre a relacionar-se amb els companys.

3.Respectar.
a. Fomentar els respecte entre els companys, personal de l’escola i els monitors.
b. Aprendre a demanar les coses amb educació i donar les gràcies.

 

caixa subvencionada

 REVISTA:

Cada mes podreu gaudir de la revista que ens proporciona Casa Ametller sobre diferents qüestions relacionades amb l'alimentació. 

 

ACOLLIDA SUBVENCIONADA:

• De 8 a 9h. / de 17.00 a 18.00 (de dilluns a divendres).
• De 12 a 13h. (només divendres).
• Centre obert (durant el mes de Juny). 

El passat 9 de novembre els alumnes d’educació infantil van anar d’excursió a la Masia de Can Ribas de Montbui. Allà van poder estar en contacte amb la natura, veure alguns animals i realitzar activitats de temàtiques molt diverses. S’ho van passar d’allò més bé!

Tot seguit podreu trobar fotografies de l’excursió:

Sota el lema "La pau és la resposta", aquest 19 de setembre, l'Escola Labouré ha rebut homenatge a les víctimes de Barcelona amb un acte al pati on dos representants de cada curs han llegit sentiments i reflexions que havien estat treballats conjuntament a l'aula. Posteriorment, tota l'escola ha fet un minut de silenci per l'atemptat de la Rambla com a representació d'unitat contra la barbàrie.

 

Subcategories

L’escola Labouré està situada en el barri del Raval de Barcelona, en el districte de Ciutat Vella, un dels punts socials neuràlgics de la ciutat. El nostre centre és una institució educativa, que fa un servei al conjunt de la nostra societat. Apostem per una intervenció individualitzada que s’adapti a les necessitats i aptituds de cada alumne, per tal que tinguin les mateixes oportunitats que els altres i per una educació en la responsabilitat que els ajudi a desenvolupar la seva capacitat d’autonomia i els possibiliti arribar a ser agents del seu propi desenvolupament.

L’escola Labouré, en la resolució del 9 de novembre de 1997, va ser qualificada com a Centre d’Atenció Educativa Preferent (CAEP) fet que permet atendre de manera més específica les necessitats del nostre alumnat.També cal destacar que des del curs 2005/06 som escola associada a l’UNESCO (Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura).

TRETS D’IDENTITAT
L’escola Labouré és un centre d’una línia escolar d’Educació Infantil, Primària i d’ESO, integrat dins la Fundació Escola Vicenciana, fundada per la Companyia de les Filles de la Caritat .
Oferim un model educatiu inspirat en els valors vicencians segons el caràcter propi del nostre fundador Sant Vicenç de Paül, i de Santa Lluïsa de Marillac, proporcionant als nostres alumnes una formació integral de qualitat que afavoreix la seva autonomia, el seu sentit crític i el seu compromís social.

PILARS PEDAGÒGICS / MODEL EDUCATIU
La nostra tasca docent es fonamenta en l’atenció a la persona i en un compromís pel treball, l’esforç i la superació cap a la recerca de l’excel•lència i una millora contínua.

La nostra metodologia activa i flexible, s’adapta a les necessitats concretes de cada nen/a, i incorpora les innovacions pedagògiques i els avenços tecnològics més adequats perquè els nostres alumnes aconsegueixin el màxim desenvolupament de les seves potencialitats i esdevinguin ciutadans emprenedors, responsables, compromesos i solidaris.

OBJECTIUS EDUCATIUS PRIORITARIS
 Educar, formar i orientar els nostres alumnes, en un entorn de treball participatiu i motivador, d’acord amb els objectius i finalitats desplegats en els currículums de les diferents etapes educatives.
 Oferir un ensenyament que afavoreixi l'èxit acadèmic de cada alumne segons les seves necessitats educatives i el seu ritme d'aprenentatge, avançant en l'aplicació dels criteris de "escola inclusiva".
 Fer de la diversitat social i cultural una font de riquesa i d’estímul, obrint el nostre centre a l’entorn per afavorir la integració i cohesió amb les institucions del nostre àmbit més proper.

CRITERIS D’ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA
L’escola agrupa l’alumnat dins el curs que li correspon sense discriminació per capacitats, edat, sexe i/o condicions socials. Es dóna especial importància a la coherència en la manera de fer del conjunt del professorat per tal d’aconseguir resultats òptims en l’acció educativa. L’atenció docent s’organitza en funció de les activitats i les necessitats del grup classe. Es prioritza la intervenció de dos mestres a l’aula amb l’objectiu d'atendre la diversitat en un marc d’inclusivitat.
Una acció tutorial curosa ens permet aconseguir el màxim desenvolupament de les potencialitats dels nostres alumnes, oferint un seguiment individualitzat i una orientació que faciliti la seva inserció responsable en la societat.

PROJECTES I ACTIVITATS EDUCATIVES DESTACADES DEL CENTRE
 L’escola es mostra oberta a la creació de projectes d’innovació i de relació amb l’entorn:
 Xarxes pel Canvi
 Xarxa de Competències Bàsiques Territorial.
 Escola Tàndem
 Centre associat a l’UNESCO
 Projecte de l’HORT .Col•laboració amb Barcelona Sostenible.
 Projectes d’Aprenentatge Servei intern i externs.
 Espais d'aprenentatge a educació infantil i ESO
 Projecte padrins infantil i padrins lectors primària.
 "Dansa Ara"
 Projecte"Corrandescola"
 Club de lectura
 Teatre Musical, coral, batucada.
 Programes de salut : POIBA, Salut Escola,consulta oberta,...

ÀMBITS DE PARTICIPACIÓ I COL.LABORACIÓ
La gestió de l’escola es basa en la utilització de mecanismes democràtics en tots els òrgans de funcionament. La transparència, la participació dels diferents sectors de la comunitat escolar a través dels seus òrgans de representació, l’objectivitat i la professionalitat en són els seus trets característics.
Som un centre obert i actiu predisposat a participar en els diferents actes i activitats que organitzin les institucions i agrupacions de l'entorn. També, de forma recíproca, el centre obre les seves portes, per fomentar la interacció amb les famílies, les entitats i les institucions i el conjunt de la comunitat educativa de l'escola.