Elisabets, 8-10 08001-Barcelona Tel.:934127120

TELÈFONS D'ATENCIÓ ESPECIAL

Infància respon
116111
Violència de gènere
016

 

estacio

Els i les alumnes de 6è s’acomiaden de l’etapa de primària donant uns discursos preciosos, cantant una cançó tots/es junts/es i fent un pica-pica plegats!

A l’Escola Labouré hem treballat el dia de la Pau amb els alumnes mitjançant activitats, vídeos, tertúlies etc.

Famílies!
Avui hem celebrat a l’escola el Christmas Day!

El passat dilluns dia 2 les etapes d'infantil, primària i secundària van celebrar la tradició de Halloween.

Famílies;
Comencem el segon trimestre extremant les precaucions sanitàries. Necessitem la vostra col·laboració per tal de seguir el pla d’actuació proporcionat a l’inici de curs i sobretot us recordem aquestes mesures importants:

Benvolgudes famílies,

Arribem a la fi del primer trimestre i us volem agrair tots els vostres esforços i col·laboració per haver pogut superar TOTS/ES JUNTS/ES amb èxit el retorn a l'escola tot i l'emergència sanitària que ens toca viure.

El passat divendres 30 d’octubre les etapes d’educació infantil i primària van celebrar la tradició de la castanyada.

El festival de literatura per a nenes i nens, Món del llibre 2021, ens presenta un cap de setmana replet d’activitats singulars i divertides, destinades a apropar els llibres als  més petits/es de casa.

Famílies,
El passat dijous va venir a l’escola el Patge reial i va passar  per les classes d’educació infantil i primer de primària per a recollir les cartes que entregarà als tres Reis d’Orient.

Amb motiu de la celebració de la festa de Santa Caterina Labouré, els i les alumnes de primària i de l'ESO van realitzar un concurs de dibuixos. 

Famílies,
El divendres, després d’haver passat dues setmanes alimentant al Tió, vam fer-lo cagar a cop de bastó!

El passat 25 de novembre tota l’escola va celebrar la festa de la nostra patrona; Santa Caterina Labouré.

Subcategories

L’escola Labouré està situada en el barri del Raval de Barcelona, en el districte de Ciutat Vella, un dels punts socials neuràlgics de la ciutat. El nostre centre és una institució educativa, que fa un servei al conjunt de la nostra societat. Apostem per una intervenció individualitzada que s’adapti a les necessitats i aptituds de cada alumne, per tal que tinguin les mateixes oportunitats que els altres i per una educació en la responsabilitat que els ajudi a desenvolupar la seva capacitat d’autonomia i els possibiliti arribar a ser agents del seu propi desenvolupament.

L’escola Labouré, en la resolució del 9 de novembre de 1997, va ser qualificada com a Centre d’Atenció Educativa Preferent (CAEP) fet que permet atendre de manera més específica les necessitats del nostre alumnat.També cal destacar que des del curs 2005/06 som escola associada a l’UNESCO (Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura).

TRETS D’IDENTITAT
L’escola Labouré és un centre d’una línia escolar d’Educació Infantil, Primària i d’ESO, integrat dins la Fundació Escola Vicenciana, fundada per la Companyia de les Filles de la Caritat .
Oferim un model educatiu inspirat en els valors vicencians segons el caràcter propi del nostre fundador Sant Vicenç de Paül, i de Santa Lluïsa de Marillac, proporcionant als nostres alumnes una formació integral de qualitat que afavoreix la seva autonomia, el seu sentit crític i el seu compromís social.

PILARS PEDAGÒGICS / MODEL EDUCATIU
La nostra tasca docent es fonamenta en l’atenció a la persona i en un compromís pel treball, l’esforç i la superació cap a la recerca de l’excel•lència i una millora contínua.

La nostra metodologia activa i flexible, s’adapta a les necessitats concretes de cada nen/a, i incorpora les innovacions pedagògiques i els avenços tecnològics més adequats perquè els nostres alumnes aconsegueixin el màxim desenvolupament de les seves potencialitats i esdevinguin ciutadans emprenedors, responsables, compromesos i solidaris.

OBJECTIUS EDUCATIUS PRIORITARIS
 Educar, formar i orientar els nostres alumnes, en un entorn de treball participatiu i motivador, d’acord amb els objectius i finalitats desplegats en els currículums de les diferents etapes educatives.
 Oferir un ensenyament que afavoreixi l'èxit acadèmic de cada alumne segons les seves necessitats educatives i el seu ritme d'aprenentatge, avançant en l'aplicació dels criteris de "escola inclusiva".
 Fer de la diversitat social i cultural una font de riquesa i d’estímul, obrint el nostre centre a l’entorn per afavorir la integració i cohesió amb les institucions del nostre àmbit més proper.

CRITERIS D’ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA
L’escola agrupa l’alumnat dins el curs que li correspon sense discriminació per capacitats, edat, sexe i/o condicions socials. Es dóna especial importància a la coherència en la manera de fer del conjunt del professorat per tal d’aconseguir resultats òptims en l’acció educativa. L’atenció docent s’organitza en funció de les activitats i les necessitats del grup classe. Es prioritza la intervenció de dos mestres a l’aula amb l’objectiu d'atendre la diversitat en un marc d’inclusivitat.
Una acció tutorial curosa ens permet aconseguir el màxim desenvolupament de les potencialitats dels nostres alumnes, oferint un seguiment individualitzat i una orientació que faciliti la seva inserció responsable en la societat.

PROJECTES I ACTIVITATS EDUCATIVES DESTACADES DEL CENTRE
 L’escola es mostra oberta a la creació de projectes d’innovació i de relació amb l’entorn:
 Xarxes pel Canvi
 Xarxa de Competències Bàsiques Territorial.
 Escola Tàndem
 Centre associat a l’UNESCO
 Projecte de l’HORT .Col•laboració amb Barcelona Sostenible.
 Projectes d’Aprenentatge Servei intern i externs.
 Espais d'aprenentatge a educació infantil i ESO
 Projecte padrins infantil i padrins lectors primària.
 "Dansa Ara"
 Projecte"Corrandescola"
 Club de lectura
 Teatre Musical, coral, batucada.
 Programes de salut : POIBA, Salut Escola,consulta oberta,...

ÀMBITS DE PARTICIPACIÓ I COL.LABORACIÓ
La gestió de l’escola es basa en la utilització de mecanismes democràtics en tots els òrgans de funcionament. La transparència, la participació dels diferents sectors de la comunitat escolar a través dels seus òrgans de representació, l’objectivitat i la professionalitat en són els seus trets característics.
Som un centre obert i actiu predisposat a participar en els diferents actes i activitats que organitzin les institucions i agrupacions de l'entorn. També, de forma recíproca, el centre obre les seves portes, per fomentar la interacció amb les famílies, les entitats i les institucions i el conjunt de la comunitat educativa de l'escola.