Elisabets, 8-10 08001-Barcelona Tel.:934127120

TELÈFONS D'ATENCIÓ ESPECIAL

Infància respon
116111
Violència de gènere
016

 

estacio

p r i m à r i a

Què fem?

Durant l’etapa de primària s’ofereix a cada alumne l’oportunitat de desenvolupar les seves capacitats intel·lectuals, personals i socials, fent-lo protagonista del seu propi aprenentatge. Respectant el seu  moment evolutiu i maduratiu, i valorant l’esforç individual. En un ambient afectiu, respectuós, participatiu i de relacions solidàries gràcies a un equip de mestres compromès.

Com ho fem?

Per potenciar l’autonomia, la iniciativa i el pensament dels alumnes es fomenta el treball cooperatiu, es realitzen projectes, projectes interdisciplinaris i s’integren les noves tecnologies en l’aprenentatge. Es fan servir metodologies i estratègies que faciliten:

- La implicació de l’alumne en el seu procés d’aprenentatge

- L’aprenentatge per descobriment guiat: significatiu i funcional

- El desenvolupament de les seves competències, habilitats i actituds

- El joc, com a eina integradora i d’aprenentatge

A més de l’oferta curricular, es realitzen 5 hores setmanals de matèries complementàries.

 


 

Complementàries de primària 2019-20:

TALLER DE JOCS: jugar per millorar diferents àrees com l’atenció sostinguda, la discriminació, la memòria visual, espacial i de treball, la coordinació viso manual, les habilitats lingüístiques i les socials.

 

PADRINS LECTORS: Es una activitat cooperativa que es realitza entre el curs de 1r de cicle inicial i 6è de cicle superior de primària. Consisteix en aparellar alumnes de cada curs. Es pretén que els alumnes de 6è encomanin el gust per la lectura als alumnes de 1r i els engresquin a llegir.

 

DANSA ARA: és un projecte en el que participa el curs de 2n i que vincula tota la comunitat educativa (alumnat, professorat i famílies), implicant-la en el gran esdeveniment de ciutat de dansa contemporània, el Dansa ara, que es fa en un dels espais més emblemàtics de Barcelona, el Palau Sant Jordi. El projecte dura d’octubre a abril.

El projecte “Dansa ara” consta de diferents fases:

- La formació del professorat per conèixer el repertori de danses i les orientacions
didàctiques pertinents, assistència d’alguns centres a un espectacle de dansa
professional (companyia IT Dansa) a l’Institut del Teatre.


- Treball amb l’alumnat per a l’aprenentatge de les danses a l’escola.


- Participació final de l’alumnat i el professorat en la gran jornada de dansa en què els nens són protagonistes d’un espectacle de dansa contemporània on assisteixen les famílies com a espectadors.TEATRE MUSICAL: al curs de 3r, a partir de la música, les cançons i les coreografies els alumnes representen un musical. Aprenen a expressar sentiments, explicar històries i connectar amb altres persones. Es potencien les capacitats comunicatives i s’educa l’expressió corporal i oral. Al final de curs la representació es fa davant de famílies i altres cursos de l’escola. 

 

BALL DE BASTONS: a 5è es treballa el ball de bastons amb l’objectiu de potenciar el gust per conèixer una part de la cultura catalana. Ens agradaria fer del ball de bastons unespai d’intercanvi, de recerca d’informació i un lloc on potenciar l’entrada a lesactivitats del barri.

 

STORYTELLING+ENGLISH GAMES: als cursos de 1r i 2n s'explica, es reprodueixen i s'interpreten diferents contes tradicionals, per tal de posar en pràctica les estructures i el vocabulari treballat. I aprendre a través de jocs engrescadors, de manera dinàmica i significativa els alumnes aprenen el vocabulari necessari per entendre consignes diàries i per desenvolupar la capacitat expressiva en llengua estrangera.

 

STORYTELLING: a 3r a través d’històries i contes breus, els alumnes aprenen vocabulari d’ús quotidià i es familiaritzen amb aquest tipus de tipologia textual.

 

TRADITIONS: a 4t els alumnes s’inicien en el món de les tradicions anglosaxones, aprenen cançons. jocs, històries i l’arrel de cadascuna d’aquestes. A 5è els alumnes preparen diferents tallers i/o activitats relacionades amb les festivitats i les tradicions anglosaxones. Els tallers i/o la mostra d’activitats es comparteix amb la resta d’etapes.

 

DRAMA IN ENGLISH: els alumnes de 6è preparen una obra de teatre en anglès, al 1r trimestre es treballen tècniques d’expressió corporal, perquè aprenguin a expressar-se i guanyar seguretat. A través d’una obra tradicional, poden fer-se una idea de l’estructura de les obres de teatre i les seves característiques. Per finalitzar es representa als altres cursos. 

 

ROBÒTICA: està destinat als alumnes de 4t, 5è i 6è i es tracta de donar un espai als alumnes per pensar de manera creativa i sistemàtica, treballant de forma col·laborativa. A través de l’Scratch i el robot mBot es volen crear projectes a l’escola, desenvolupant l’habilitat de programar i aprendre estratègies que permetin resoldre problemes, dissenyar projectes i comunicar idees. 

 

IMATGE: està destinada als alumnes de 6è i consisteix en un espai on els alumnes aprenen sobre la part audiovisual i expressiva de la pròpia competència comunicativa.